• O tantre

  Tantra je prístup k životu, ktorý uctieva harmonické prepojenie mužského a ženského princípu v nás, učí nás prirodzenosti a vážiť si svoje telo - svoj chrám. Prúdenie erotickej energie telom dokáže liečiť mnohé traumy spojené s genitáliami, ale tiež ozdravuje celé telo. Tantra je pre mňa jednou z ciest hľadania seba. Tantra je cesta lásky k sebe a iným ľuďom, k prírode, k životu..Tantra nikoho neposudzuje, nekritizuje a vníma každého ako jedinečnú bytosť. Tantrická masáž je iba zlomok toho, čo tantra v sebe zahŕňa. Pomáha nám odlupovať vrstvy cibule, ktoré sa na nás nabalili počas života a umožňuje nám nájsť svetlo v nás. Pretože naša pamäť siaha hlboko do minulosti kde sú uložené neventilované emócie, pocity ako smútok, strach, hnev, ktoré vznikli pri násilnom chovaní, traumatickom zákroku, pri bolestivom rozchode, pri trestaní za masturbáciu, pri nevere, pri ponižovaní, ale aj zdanlivo malých zraneniach ako výsmech a podobne. Tantrická masáž je starostlivosť o každý kúsok nášho tela s láskyplným dotykom a plnou pozornosťou s ohľadom na naše zranenia. Jedna časť zranení sa hlboko dotýka aj našich vzťahov. Ak chcete byť šťastní v dlhodobom vzťahu, spravidla iba láska a dobrá vôľa nestačí.

  Pre umenie ako byť dlhodobo šťastný vo vzťahu s partnerom je užitočné naučiť sa zručnosti a množstvo informácií o tom druhom. Pretože ženy a muži sa v mnohých oblastiach života inak vyjadrujú, inak prežívajú, inak vnímajú, nech už sa to týka emócií, komunikácie, ale aj tela a milovania. Na začiatok je dôležité uvedomiť si, že telo muža a telo ženy je iné a vďaka tomu máme tendenciu situácie inak vnímať a prežívať. Keď sa pozrieme do samotného základu našej sexuality, tak ženské telo je receptívne, čiže prijímajúce, pretože aj pri milovaní žena prijíma muža do svojho tela. Dokonca je ženské telo uspôsobené tomu, aby nieslo nový život. To znamená, že ženy oproti mužom majú v prežívaní prirodzené nastavenie vnímať veci vnútri seba, preciťovať svet na základe hlbokého vnútorného prežívania. Žena vníma situácie aj tak, že si napríklad zavrie oči aby sa naladila na svoj vnútorný svet a prežitok. Oproti tomu mužské telo je penetrujúce. Mužský penis preniká a vo výsledku sa vyprázdňuje keď ejakuluje. A milovanie sa deje mimo jeho tela. Takisto v prežívaní muži radi sledujú svet okolo seba. Pozorujú a vďaka tomu dostávajú informácie. Ženský princíp je založený na plnosti, prijímaní, mnohosti. A mužský princíp je založený na vyprázdňovaní, prázdnote, zbavovaní sa, oslobodzovaní sa.

  Ženský princíp je o tom, že sa chce prepájať, zdieľať, vymieňať emócie, zatiaľ čo muž chce vo svojej hĺbke kľud. Toto základné naladenie ovplyvňuje naše vzťahy, interakciu, aj naše milovanie. Naše telá majú opačnú polaritu. V oblasti panvy - muž plusovú a žena mínusovú, pretože žena prijíma. No máme aj druhý pól, v oblasti srdca a ten je pre ženy plusový, čiže dávajúci a pre muža mínusový. Nie je to iba fyzická úroveň, ale srdce je spojené s pocitmi. Je to oblasť, z ktorej sa vzťahujeme k ostatným. Tento vzorec sa prenáša aj do intímneho prežívania.

  Pre ženu je dôležité aby bola emocionálne otvorená kým sa otvorí sexualite. Ak žena tlmí svoje pocity, tak tou istou mierou sa uzatvára ženská sexualita. Muži naopak svoje pocity dávajú bokom a naplno si užijú sex, pretože ich srdce má mínusový pól. Mužské srdce sa otvára práve cez sexualitu, čiže plusový pól. A ženská sexualita sa otvára cez srdce. Ak máme tieto základné informácie, tak poznáme ako správnym spôsobom sexuálne otvoriť ženu, alebo muža. Schopnosť sa vnímať, svoje možnosti a hranice je niečo, čo sa dá využiť vo všetkých oblastiach života. Schopnosť byť vnímavý a plný rešpektu voči druhému je opäť niečo, čo využijeme všade. Vo všetkých vzťahoch. Či už osobných, alebo pracovných.V neposlednom rade, vďaka tomu, že rozvíjame svoju životnú silu, ktorou sexualita je, podporujeme aj svoju vlastnú tvorivosť.

  V skutočnosti sa mužská a ženská energia nachádza v oboch pohlaviach. Podstatou ženskej energie je plynutie, spojenie, pasivita, tvorivosť, poddajnosť, mäkkosť. A podstatou mužskej energie je sila, rýchlosť, výbušnosť, tendencia ovládať a riadiť. Dnešná doba však prevrátila tradičné hodnoty naruby. Ženy, aj muži sú často nútení potlačiť vlastnú prirodzenosť, aby zapadli do všeobecne uznávaného vzoru správania. A tak si potom často medzi sebou muž a žena nerozumejú a častokrát si nerozumieme ani sebe. Dnes má veľkú prevahu mužská energia. Muži potláčajú slzy a navonok vyzerajú byť silní a statoční. Ženy sa zas snažia vyrovnať mužom a tak používajú viac mužskú energiu, no vo výsledku sú odpojené od ženskej podstaty. A tantra a jej učenie toto pomohla aj mne pochopiť.

  "Vaše telo je váš chrám. Tantra človeka vedie k úcte k telu. Hovorí, že ho máte milovať, vážiť si ho a byť mu vďační. Tantra tiež hovorí, že sa máme učiť od mačky-pozorujte ako spí, ako relaxuje, ako žije uvoľnene a bez napätia. Týmto spôsobom žije celý svet zvierat. Človek sa to musí naučiť, pretože naň pôsobili špatné vplyvy a je nesprávne naprogramovaný. Od ranného detstva sme boli vedení ku strnulosti. Zo strachu už ani poriadne nedýchame, v pľúcach ostáva oxid uhličitý. Preto sme unavení a nie sme vnímavý. Nie je náhoda, že tantra učí človeka poriadne dýchať. Je dôležité správne dýchať a dostávať do tela svieži vzduch. Podnecuje to vnútorný oheň a zároveň stimuluje sexualitu."

  Odpovede na vaše najčastejšie otázky. Cieľom je zbaviť vás zbytočných obáv, vyvrátiť nepravdivé fámy a vysvetliť prípadné nejasnosti:

  Chcem sa objednať, aký je postup?

  Objednať sa môžete telefonicky. Ak si prajete konkrétny dátum a hodinu a chcete mať istotu, objednajte sa najmenej týždeň vopred. Pre objednanie potrebujem vaše meno, čas masáže, termín masáže a telefón, aby som v prípade urgencie s vami mohla komunikovať. Objednávku beriem za záväznú. Pokiaľ sa z akýchkoľvek príčin nemôžete dostaviť, prosíme o túto informáciu. Príprava na masáž začína 30 minút pred Vašim príchodom, takže vás prosím o serióznosť.

  Potrebujem zrušiť masáž, ako to mám urobiť?

  Ak potrebujete zrušiť masáž z vážnych dôvodov, urobte tak prosím minimálne 12 hodín vopred. Rezervujem Vám čas a na oplátku žiadam o férový prístup. V prípade, že sa neospravedlníte som nútená žiadať od vás kompenzáciu v plnej výške. Ak si nie ste istí, že budete mať pre masáž priestor, prosím vás, aby ste sa radšej neobjednávali. Ďakujem, že to rešpektujete.

  Prečo si mám vybrať vás?

  Pracujem so sexuálnou energiou na vedomej úrovni. Ku všetkým klientom pristupujem individuálne a s láskyplným dotykom. Tantra je mojou životnou cestou a neustále se vzdelávam.

  Čo ak budem mať v priebehu masáže erekciu?

  Tantrická masáž pracuje se sexuálnou energiou, takže erekcia je úplne v poriadku.

  Je ejakulácia cieľom masáže? Čo ak k nej dôjde?

  Tantrická masáž nemá cieľ, teda ejakulácia nie je cieľom tejto masáže. Môže k nej však behom masáže dôjsť a vtedy je to v poriadku. Ponúkam možnosť naučiť sa s ejakuláciou pracovať, aby si muž mohol vybrať. Potom bude v tejto oblasti slobodný.

  Môžem sa počas masáže masérky dotýkať?

  Tantrická masáž je o prijímaní. Môžete si plne vychutnať rolu prijímajúceho, pričom nedochádza k tomu, čo sa často v živote deje, že niečo oplácate. Dotyk masérku ruší pri jej plnom sústredení, pretože je zameraná na dávanie. Pokiaľ je však dotyk nutný na uzemnenie, je to možné.

  Môže dôjsť počas masáže k sexu?

  Nemôže. Ak to očakávate, navštívte prosím iné salóny s týmto zameraním.

  Meditácia je iba pre ľudí so spirituálnym zameraním?

  Výhodou meditácie je jej rôznorodosť. Je to relaxačný stav bez akéhokoľvek úsilia. Preto je skutočne užitočná pre všetkých bez obmedzenia.

  Tantrickú masáž si prosím nemýľte so sexom. V prípade vynucovania vás vyzvem k opusteniu priestorov bez vrátenia peňazí. Je to masáž, ktorá má hlboký význam v živote človeka. Osobne si myslím, že je veľmi liečivá.


  Indikácie masáže (stavy, kedy sa masáž môže a odporúča vykonávať):

  - Keď máte chuť a čas

  - Pri problémoch s erekciou, predčasnou ejakuláciou, problémoch s menštruáciou

  - Pri bolestiach hlavy, migrénach, pri bolestiach kĺbov, svalov, svalovej únave

  - Pri poruchách hybnosti

  - Pri strese, depresiách, psychických problémoch, napätí, nespavosti

  - Pri ochoreniach tráviaceho systému

  - Pred, po, aj medzi fyzickou záťažou


  Kontraindikácie masáže (stavy, kedy sa masáž neodporúča vykonávať):

  - Pri infekčných ochoreniach, zápaloch, horúčkach

  - Pri nádorových ochoreniach, rakovine

  - Pri hnačkových ochoreniach

  - Pri natrhnutých svaloch, čerstvých úrazoch, čerstvých popáleninách

  - Pri silnej osteoporóze, aktívnej dne, zápaloch kĺbov

  - Pri alkoholizme a narkománii

  - Pri pohlavných ochoreniach a AIDS

  - Pri kŕčových žilách a varixoch

  - Pri herpesoch, pásovom opare

  - Pri plesniach


Spokojní klienti

 • Keď prídem k Oli, tak vtedy nemám snahu pozerať na hodiny, vnímať neustály zhon a myslieť na všemožné starosti. Rýchlo rozpozná, čo moja myseľ, telo potrebuje a ja viem, že som v tých správnych rukách a prostredí. Neustále cítim vzájomné prelievanie energií, neskutočný relax a toľko očakávané uvoľnenie. Kiežby sa dal čas u nej zastaviť...

  Danko

 • Masáže u Oli môžem vrelo odporučiť každému,kto chce uniknúť od stereotypu bežného života a zažiť niečo neopakovateľné. Ľudský prístup, úžasná, uvoľňujúca vzrušením nabitá atmosféra robia z jej masáží priam nadpozemský zážitok!!!!!!!!!

  Mirko G.

 • Masáže od Oli môžem len odporučiť...Stále sa vzdeláva, hľadá nové spôsoby, ako nám pomôcť aj sa jej to dari...Masáže na vysokej úrovni, príjemné prostredie a ľudský prístup robí z jej masáží malý zázrak. Ďakujem a som rada, že som ťa objavila

  Ľuba

 • Na masáže chodím k Oli nie veľmi často, ale som vždy nad mieru spokojná. Je veľmi príjemná, schopná, milá a šikovná masérka. Vždy splní moje prosby, pomôže ale aj poradí čo sa týka cvičenia. Jej masáže sú vždy účinné. Vždy keď mám nejaké bolesti viem že sa na ňu môžem obrátiť a ona mi rada pomôže

  Romanka P.

 • Na masáž nechodím veľmi často, pretože dochádzam s veľkej diaľky, ale keď prídem, tak si to užívam. Odpočiniem si v prítomnosti usmievavej masérky, prípadne si vymeníme názory na život. Páči sa mi, že mi občas vyhovie a zoberie ma aj mimo svojho pracovného času. Chodievam prevažne na aromaterapiu. Ale chcel by som vyskúšať aj čokoládovú masáž

  Juraj Š.

 • Mal som možnosť navštíviť masážne Oli a som nesmierne spokojný. Príjemné prostredie, milý prístup a kvalitná masáž .......vrelo odporúčam.

  Spokojný klient Juraj

 • Každá masáž splnila svoj účel. Pekné a čisté priestory, masérske služby na profesionálnej úrovni. Môžem len odporučiť.

  Dušan.

 • Chcel by som sa týmto Oli poďakovať za úžasnú masáž prevedenú na profesionálnej úrovni v príjemnom prostredí. Vrelo odporúčam a určite sa k nej ešte vrátim.

  Pali

 • Vyrobilo r65 studio s.r.o. Stránku generuje redakčný systém AdministriX

  © 2019 - Všetky práva vyhradené.